สนง.เทศบาลนครกระบี่
SP Monia Brown
พระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
SP70 Red
รร. วัดปทุมวนาราม
SP302D Yellow
โรงฆ่าสัตว์หนองแขม
SP302D Silver Gray
สถานีกำจัดขยะมูลฝอย
SP70 Dark Green
กรมการขนส่งทหารเรือ
SP70 Beige
รร. บ้านกรวดพิทยาคาร
SPW38 Red
Big King บางใหญ่
SP302D Blue
หอประชุมกองทัพเรือ
SP70 AluZinc
Total : 9