กระบี่เมืองใต้รีสอร์ท
SP Monia Jade Green
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ. เพชรบุรี
SP Monia Metallic Blue
วัดป่าห้วยลาด
SP Monia Jade Green
รร. เทศบาล 6
SP Monia Coconut Brown (special color)
หอประชุม มรภ. เพชรบุรี
SP Monia Metallic Blue